ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

Тимот на Левидиа со своето искуство во областа на шумарството, агрономијата и уредувањето ќе ви помогне да ја донесете најдобра одлука.

Благодарни сме на довербата што ни е укажана од нашите клиенти и среќни што имаме можност да внесеме дел од нашата работа во нивните простории.

Делата секогаш говорат повеќе од самите зборови, затоа нашите завршени проекти се она на што сме навистина горди.

Референтни проекти:  

Во текот на досегашното работење нашата компанија имаше можност да учествува во неколку проекти од областа на партерното уредување:

 1. Автомобилската индустрија, Marquard од Велес, надворешно уредување.
 2. Реставрирање на културни споменици, Karaca Group заедно со ТИКА, надворешно уредување на џамии во Скопје како и спомен куќата на Али Риза во Коџаџик.
 3. Градежна фирма, Golden Art, уредување на зеленило, згради Аеродром.
 4. Јавни површини, паркови.
 5. Основно училиште Ј.Х Песталоци, Скопје: изработка на оранжерија и уредување.
 6. Градежна фирма, Чевахир, Скопје, надворешно уредување.
 7. Автомобилска индустрија, Gentherm од Прилеп, зеленило и надворешно уредување.
 8. Автомобиска индустрија Kostal од Охрид, уредување на зеленило.
 9. Меѓународен аеродром ТАВ, внатрешно и надворешно оддржување.
 10. Автомобилска индустрија, Kromberg & Schubert од Битола, системи за наводнување.
 11. BTA Airport, Скопје, уредување на тераса.
 12. Национална и унивзитетска библиотека Св. Климент Охридски Скопје, внатрешно уредување.
 13. Градежна фирма, Актива од Штип, надворешно уредување.

Галерија на завршени проекти