Неколку совети за љубителите на градината:

Уредувањето на вашиот двор е одлично хоби кое воедно овозможува и подобрување на целокупната здравствена состојба на човекот. При уредувањето на вашиот двор треба да ги земете сите фактори во предвид како сончевата изложеност, експозиција на теренот, квалитетот на почвата и pH, квалитетот и расположливоста на водата и слично. Она што на прв поглед изгледа како лимитирачки фактор, не значи секогаш дека треба да се надмине со инвестирање на големи парични средства!

Неколку совети за љубителите на градината:

Уредувањето на вашиот двор е одлично хоби кое воедно овозможува и подобрување на целокупната здравствена состојба на човекот. При уредувањето на вашиот двор треба да ги земете сите фактори во предвид како сончевата изложеност, експозиција на теренот, квалитетот на почвата и pH, квалитетот и расположливоста на водата и слично. Она што на прв поглед изгледа како лимитирачки фактор, не значи секогаш дека треба да се надмине со инвестирање на големи парични средства!